startsida < Att kunna < aggregerat utbud
 
 
Aggregerat utbud

 
  Att kunna
Att kunna
   
  Innehåll
expowera 

Aggregerat utbud

Aggregerat utbud är ett makroekonomisk begrepp som beskriver det totala utbudet av varor och tjänster som företag i hela ekonomin planerar att sälja under en viss tidsperiod till en given prisnivå.

Makroekonomi är den del av nationalekonomin som handlar om aggregerade storheter, såsom nationalräkenskaper, inflation, konjunktursvängningar, arbets-löshet, tillväxt och deflation.

Läs mer om:
Mikro- och makroekonomi

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.


 
 

Sök på expowera:

Anpassad sökning
Upp
  © expowera