startsida < Att kunna < äktenskapsförord
 
 
Äktenskapsförord

 
  Att kunna
Att kunna
   
  Innehåll
expowera 

Äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makar, eller blivande makar, i vilket det bestäms att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara dennes enskilda egendom.

Äktenskapsförord ska upprättas skriftligen och undertecknas av makarna eller de blivande makarna. Detta gäller även om någon av dem är underårig eller om äktenskapsförordet avser egendom, som till någon del omfattas av förvaltarskap enligt föräldrabalken. I så fall ska förmyndarens eller förvaltarens skriftliga medgivande inhämtas.[1]

Äktenskapsförord ska registreras hos Skatteverket. Ett äktenskapsförord som har slutits mellan blivande makar gäller från äktenskapets ingående, om det ges in till Skatteverket inom en månad från det att äktenskapet ingicks.[2] I annat fall gäller äktenskapsförord först från och med den dag då det ges in till Skatteverket.[3]

Noter

  1.  https://lagen.nu/1987:230#K7P3
  2.  https://lagen.nu/1987:230#K7P3S3
  3.  https://lagen.nu/1987:230#K7P3S4

Läs mer om:
äktenskap
samboförhållande
hindersprövning
bodelning
skilsmässa

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.


 
 

Sök på expowera:

Anpassad sökning
Upp
  © expowera