startsida < Att kunna < ansvarig utgivare
 
 
Ansvarig utgivare

 
  Att kunna
Att kunna
   
  Innehåll
expowera 

Ansvarig utgivare

Ansvarig utgivare, juridiskt begrepp enligt tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Tryckta eller inspelade media skall normalt ha en ansvarig utgivare som kan ställas till svars för tryckfrihetsbrott. För elektroniska medier (Internet) är detta frivilligt. De som väljer att inte registrera ansvarig utgivare faller i stället under lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor, även kallad BBS-lagen.

En ansvarig utgivare tar hand om material från exempelvis journalister och ser till att det inte bryter mot utgivningslandets lagar. Den ansvarige utgivare har ansvaret när en journalist på en tidning har brutit en lag, då kan den ansvarige utgivaren få betala böter och sitta i fängelse.

Läs mer om:
utgivningsbevis

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.


 
 

Sök på expowera:

Anpassad sökning
Upp
  © expowera