startsida < Att kunna < arbetsgivaravgift
 
 
Arbetsgivaravgift

 
  Att kunna
Att kunna
   
  Innehåll
expowera 

Arbetsgivaravgift

Arbetsgivaravgifter är samlingsnamnet på de socialavgifter som en arbetsgivare betalar in till staten för sina anställda.

Personer som förvärvsarbetar i Sverige är försäkrade för arbetsbaserade social- försäkringsförmåner. Inget krav på svenskt medborgarskap eller bosättning i landet krävs - utan gäller i princip alla. Den som betalar ut ersättningen för arbetet ska betala arbetsgivaravgifter på ersättningen. 

Med arbete i Sverige räknas även arbete ombord på ett svenskt handelsfartyg eller utsändning till annat länd på begränsad tid.

Arbetsgivaravgiften räknas fram genom ett procentuellt pålägg på bruttolönen. I bruttolönen inkluderas eventuella skattepliktiga förmåner. 

Om företaget har skattskyldig som fyllt 65 år före verksamhetsårets början betalas ingen arbetsgivaravgift utan istället särskild löneskatt. 

De ingående socialavgifterna är:
 
  2014      2013   
Ålderspensionsavgift 10,21 %   10,21 %
Efterlevandepension 1,17 %   1,17 %
Sjukförsäkringsavgift 4,35 %   5,02 %
Arbetsskadeavgift 0,30 %   0,30 %
Föräldraförsäkring 2,60 %   2,60 %
Arbetsmarknadsavgift 2,91 %   2,91 %
Allmän löneavgift 9,88 %    9,21 %
Summa 31,42 %   31,42 %

För anställda som är födda 1937 och tidigare betalar man ingen arbetsgivaravgift och inte heller särskild löneskatt.

För anställda som är födda 1938-1948 ska endast ålderspensionsavgift betalas med 10,21 %.

För personer som vid årets ingång inte fyllt 26 år är arbetsgivaravgifterna 15,49 % och består av ålderspensionsavgift och en fjärdedel av övriga avgifter.

Läs mer om:
skatter

Källa
Skatteverket


 
 

Sök på expowera:

Anpassad sökning
Upp
  © expowera