startsida < Att kunna < arbetstidslagen
 
 
Arbetstidslagen

 
  Att kunna
Att kunna
   
  Innehåll
expowera 

Arbetstidslagen

Arbetstidslagen (ATL), SFS 1982:673
Arbetstiden regleras av Arbetstidslagen. Lagen är dock dispositiv, det vill säga att det går att avtala om andra regler, vilket görs genom de kollektivavtal som sluts. Kollektivavtalets regler får dock inte innebära att den anställde får sämre villkor än vad som följer av EG:s arbetstidsdirektiv.

För de som är anställda på heltid får veckoarbetstiden vara genomsnittligt högst 40 timmar. Inom vissa yrkesgrupper är veckoarbetstiden lägre. 

I arbetsmiljölagen finns regler som gäller minderåriga arbetstagare.

Arbetstidslagen gäller inte för arbete som utförs i arbetsgivarens hem, i arbets- givarens hushåll, personer i företagsledande ställning och fartygsarbete.


 
 

Sök på expowera:

Anpassad sökning
Upp
  © expowera