startsida < Att kunna < areell näring
 
 
Areell näring

 
  Att kunna
Att kunna
   
  Innehåll
expowera 

Areell näring

Areella näringar är ett samlingsbegrepp för näringar som använder biologiska och naturgeografiska resurser på land och i vatten. Hit räknas således jordbruk, skogsbruk, fiskerinäringen, jakten och rennäringen. Begreppet används bland annat inom statistik och samhällsplanering.

Naturbruk är de mänskliga aktiviteter som använder eller vårdar levande organismer. Till naturbruk räknas bland annat jordbruk, djurskötsel, skogsbruk, fiske, fiskodling, viltvård och jakt.

Naturbruksprogrammet är ett utbildningsprogram på gymnasieskolan som omfattar olika former av naturbruk.
 

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.


 
 

Sök på expowera:

Anpassad sökning
Upp
  © expowera