startsida < Att kunna < basbelopp
 
 
Basbelopp

 
  Att kunna
Att kunna
   
  Innehåll
expowera 

Basbelopp

Basbelopp anges på flera ställen i lagen, till exempel rörande hur mycket som maximalt får utbetalas i statlig lönegaranti (fyra prisbasbelopp). Avsikten med basbeloppen är att de ska spegla och justera för inflationen i samhället.

Prisbasbeloppet framräknas enligt 2 kap 7 § socialförsäkringsbalken. För 2013 är prisbasbeloppet 44 500 kronor. För 2014 har prisbasbeloppet sänkt med 100 kr, till 44 400 kronor.

Det förhöjda prisbasbeloppet (tidigare Det förhöjda basbeloppet) används vid beräkning av pensionspoäng och tidigare för att räkna fram taket till den allmänna pensionen. 2012 var det 44 900 kronor.

Inkomstbasbelopp används vid beräkningar i pensionsavgifter. Inkomstbas-beloppet är 56 600 för inkomstår 2013 och var 54 600 kronor för inkomstår 2012.

Namnet basbelopp förekommer i svenska media från 1959.

Prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken räknas fram genom att bastalet 36 396 multipliceras med det jämförelsetal som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni året före det som prisbasbeloppet avser och prisläget i juni 1997. Det framräknade prisbasbeloppet avrundas till närmaste hundratal kronor.

I september 1957 fastställdes det första basbeloppet till 4 000 kronor.

Läs mer om:
Konsumentprisindex
nettoprisindex

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.


 
 

Sök på expowera:

Anpassad sökning
Upp
  © expowera