startsida < Att kunna < bildanalys (bildbehandling)
 
 
Bildanalys (bildbehandling)

 
  Att kunna
Att kunna
   
  Innehåll
expowera 

Bildanalys (bildbehandling)

Bildanalys är ett delområde av datorseende nära relaterat till bildbehandling som avser metoder för att automatiskt göra kvantitativa mätningar från digitala bilder samt att utföra klassifikation i områden i bilder utifrån sådana mätningar. Till klassen bildanalysoperationer räknas främst operationerna segmentering och klassifikation. Bland tillämpningar av automatiserad bildanalys kan nämnas

  • automatisk läsning av streckkoder,
  • automatisk teckenigenkänning (OCR),
  • automatisk personidentifikation från fingeravtrycksbilder,
  • kvantiering och klassifikation av materialegenskaper från mikroskopibilder,
  • kvantifiering av biologiska vävnaders egenskaper utifrån bildmätningar,
  • segmentering av medicinska bilder med avseende på typ av biologisk vävnad,
  • kvantitativa mätningar av vegetationstyper från satellitbilder,
  • automatisk segmentering av satellitbilder med avseende på vegetationstyp.

Från att tidigare ha varit ett forskningsområde i sig har idag stora delar av bildanalysforskningen flyttat till respektive tillämpningsområden, som medicin, mikroskopi, fjärranalys, astronomi, materialteknik, tillverkning, person-identifikation och dokumenthantering.

Läs mer om:
informationsteknik

datateknik
bildbehandling

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.


 
 

Sök på expowera:

Anpassad sökning
Upp
  © expowera