startsida < Att kunna < brottsbekämpning
 
 
Brottsbekämpning

 
  Att kunna
Att kunna
   
  Innehåll
expowera 

Brottsbekämpning

Brottsbekämpning är ett samlingsbegrepp för alla åtgärder som syftar till att motverka befintlig brottslighet, genom exempelvis spaning eller direkt patrullering av brottsdrabbade områden, så kallade hotspots. Brottsbekämpning skall emellertid inte förväxlas med brottsprevention. Att bekämpa innebär att motverka något som existerar medan preventionsåtgärder görs i syfte att förhindra uppkomsten av något som ännu inte finns. Det innebär att en lyckad prevention skulle som konsekvens innebära ett uteblivet behov av bekämpning.

Läs mer om:
kriminologi
brottsprevention
ungdomskriminalitet
brott och kön
Brottsförebyggande rådet

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.


 
 

Sök på expowera:

Anpassad sökning
Upp
  © expowera