startsida < Att kunna < byggindustri
 
 
Byggindustri

 
  Att kunna
Att kunna
   
  Innehåll
expowera 

Byggindustri

Byggindustri är en industrigren som innefattar verksamhet inom byggande och kan sammanfattas med byggföretag som tillverkar hel- eller halvfabrikat eller uppför kommersiella eller icke-kommersiella fastigheter.

Ett byggföretag är ett företag som huvudsakligen ägnar sig åt byggnadsverksamhet, för egen (egen regi) eller för andras räkning (entreprenad-arbete).

Entreprenadformer

  • Delad entrepenad, beställaren anlitar olika entreprenörer, vanligt före 1960.
  • Generalentrepenad, beställare anlitar en byggentreprenör som i sin tur anlitar underentrepenörer.
  • Samordnad generalentrepenad, upphandling med flera sidoentrepre-nörer, sedan tar byggentrepenör över under produktion, likt generalentrepenad.
  • Totalentrepenad, en entreprenör ansvarar för projektering och byggande.
  • Construction Management, CM, vanligt i USA och England där arkitekt och konsulter gör ett förslag, byggherre beslutar om CM företaget får gå vidare med projekt.
  • BOT-projekt, entreprenören som ansvarar för uppdraget projekterar, bygger och finansierar och driver anläggning under ett par år. Intäkter ska sedan täcka driftkostnader.

Källor

  • Byggprocessen 2008, av Uno Nordstrand, Liber AB, ISBN 978-9147-01511-5

Läs mer om:
industri
tillverkningsindustri
tjänstesamhälle
tjänsteproduktion
tjänsteföretag

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.


 
 

Sök på expowera:

Anpassad sökning
Upp
  © expowera