startsida < Att kunna < direkta och indirekta kostnader
 
 
Direkta och indirekta kostnader

 
  Att kunna
Att kunna
   
  Innehåll
expowera 

Direkta och indirekta kostnader

En kostnadsbärare kan vara en produkt, vara eller tjänst. Företagets kostnader måste fördelas på dessa kostnadsbärare. Fördelningen ska vara "rättvis" så att en vara eller tjänst verkligen bär sina egna kostnader. Att fördela de indirekta (gemensamma) kostnaderna på ett "rättvist" sätt är inte alltid det lättaste. 

Direkta kostnader är de som kan hänföras "direkt" till kostnadsbäraren. Exempel på sådana kostnader är material som åtgår till produkten, personal- kostnader som är direkt förknippade med produktens tillverkning eller tjänstens utförande.

De indirekta (gemensamma) kostnaderna som ska fördelas brukar traditionellt i tillverkningsföretag gå under benämningarna material- omkostnader, tillverkningsomkostnader, administrationsomkostnader och försäljningsomkostnader. De kallas även för fördelade kostnader eller omkostnader. Ett vanligt förekommande samlingsnamn för detta är overheadkostnader. 

Läs mer om:
kalkylering
 


 
 

Sök på expowera:

Anpassad sökning
Upp
  © expowera