startsida < Att kunna < enskild näringsverksamhet - registrera
 
 
Enskild näringsverksamhet - registrera

 
  Att kunna
Att kunna
   
  Innehåll
expowera 

Enskild näringsverksamhet - registrera

En del större enskilda näringsidkare måste registrera sig hos Bolagsverket.

Så gott som alla enskilda näringsidkare kan anmäla sig för registrering hos Bolagsverket. Förutsättningen är att du driver verksamheten yrkesmässigt. Med detta menas att verksamheten ska ha en viss varaktighet och drivas i vinstsyfte. Även de verksamheter där överskottet går till ett ideellt ändamål räknas hit.

Dessa företag måste registreras hos Bolagsverket

Om ditt företag uppfyller minst två av följande villkor måste du registrera det hos Bolagsverket.

Företaget har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren:

  • fler än  50 anställda (i medeltal)
  • mer än  40 miljoner kronor i balansomslutning
  • mer än  80 miljoner kronor i nettoomsättning.

Läs mer om:
företagsformer

Källa:
Bolagsverket


 
 

Sök på expowera:

Anpassad sökning
Upp
  © expowera