startsida < Att kunna < fasta kostnader
 
 
Fasta kostnader

 
  Att kunna
Att kunna
   
  Innehåll
expowera 

Fasta kostnader

Ett företag har olika kostnadsposter. De fasta kostnaderna fördelas i kalkylerna på antalet tillverkade enheter, antalet debiterade timmar etc. Desto fler enheter som säljs, desto fler enheter att fördela de fasta kostnaderna på. I kalkylerna är det viktigt att uppskatta antalet framtida sålda enheter så korrekt som möjligt för att fördelningen av de fasta kostnaderna ska bli rätt. Så kallade glädjekalkyler innebär bara att företaget "bitit sig själv i svansen".
 

Fasta kostnader

Företagets fasta kostnader är kostnader som inte förändras om det sker en förändring av den tillverkade/sålda volymen.

Exempel på fasta kostnader är lokalhyra, personalkostnader, maskiner, ränta på lån, försäkringar. Att kostnaderna är fasta är bara sant om företaget håller sig inom ett visst produktionsintervall. Ibland "slår man i taket" och måste bygga ut, hyra större lokaler, skaffa mer personal etc.

Vid kalkylarbetet är det viktigt att veta om en fast kostnad plötsligt "tar ett skutt". 

Läs mer om:
kalkylering
 


 
 

Sök på expowera:

Anpassad sökning
Upp
  © expowera