startsida < Att kunna < filial
 
 
Filial

 
  Att kunna
Att kunna
   
  Innehåll
expowera 

Filial

Filial är en företagsform som innebär att ett utländskt företag bedriver näringsverksamhet i Sverige genom ett avdelningskontor med självständig förvaltning.

I dagligt tal pratar vi ibland om att svenska företag har ”filialer” på en annan ort i Sverige. Den typen av filialer kan inte registreras hos Bolagsverket eller hos någon annan myndighet.

Korta fakta om filial

  • Filialen är inte en separat juridisk person utan en del av det utländska företaget.
  • Ett utländskt företag får bara ha en filial i Sverige.
  • Det utländska företaget ska utse en verkställande direktör att sköta verksamheten i Sverige.
  • Det är den verkställande direktören som företräder filialen och som ska anmäla den för registrering till Bolagsverket.
  • Filialen lyder under svensk lag och svenska myndigheters beslut när det gäller rättsförhållanden som uppkommer i samband med verksamheten i Sverige.
  • Filialen har inget aktiekapital, utan dess tillgångar och skulder är en del av det utländska företagets totala förmögenhetsmassa.
  • En filial ska ha en egen bokföring. Bokföringen ska vara skild från det utländska företaget.
  • Filialens räkenskaper och den verkställande direktörens förvaltning ska, när det krävs, granskas av en auktoriserad eller godkänd revisor.
  • När Bolagsverket har registrerat filialen får den ett svenskt organisationsnummer.

Läs mer om:
företagsformer

Källa:
Bolagsverket


 
 

Sök på expowera:

Anpassad sökning
Upp
  © expowera