startsida < Att kunna < fjärranalys
 
 
Fjärranalys

 
  Att kunna
Att kunna
   
  Innehåll
expowera 

Fjärranalys

Fjärranalys är ett vetenskapsområde nära relaterat till bildanalys som avser metoder att göra mätningar av egenskaper hos omgivningen från satellitbilder och flygbilder. Vanliga tillämpningar utgörs av väderobservationer, mätningar av vegetationsegenskaper och miljöföroreningar. Fjärranalystermen hänvisar egentligen till metoden som innebär att man inhämtar information om ett objekt utan att fysiskt vara i kontakt med det. Oftast är sensorn väldigt långt från objektet i fråga.

Fjärranalysens utveckling hänger starkt ihop med militär utveckling och till exempel under första världskriget utvecklades det för att kunna spionera på och kvantifiera fiendens militära styrka. Idag används fjärranalys till exempel för miljöanalys och klimat/väderleksprognoser.

Det nära relaterade området fotogrammetri avser metoder att göra geometriska mätningar i terrängen för kartografi, lantmäteri och byggnader.

Denna sida är inte utarbetad ännu och det hänvisas till den engelskspråkiga eller den tyskspråkiga sidan för en utförligare behandling.

Insamling av data

Insamling kan exempelvis delas upp i passiva och aktiva sensorer. Passiva sensorer registrerar den elektromagnetiska strålning som objekt strålar ut. Aktiva sensorer (till exempel radar) skickar själva ut en signal.

Läs mer om:
informationsteknik

datateknik
bildanalys

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.


 
 

Sök på expowera:

Anpassad sökning
Upp
  © expowera