startsida < Att kunna < föreskrift
 
 
Föreskrift

 
  Att kunna
Att kunna
   
  Innehåll
expowera 

Föreskrift

En föreskrift är bindande regler som skapats genom ett beslut i något offentligt organ.

Föreskrifter i Sverige
I Sverige kan en föreskrift meddelas genom lag, förordning eller, på bemyndigande av riksdagen eller regeringen, annan myndighet [1]. Exempelvis kan Sveriges regering i en förordning ge en central myndighet (till exempel Socialstyrelsen, Naturvårdsverket) rätt att utfärda mer detaljerade regler än de som finns i förordningen. Regeringen har också i förordningar gett Sveriges kommuner rätt att utfärda lokala föreskrifter med mer detaljerade bestämmelser än i förordningen, till exempel lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter, lokala ordningsföreskrifter, lokala renhållningsföreskrifter och lokala trafikföreskrifter.

En äldre benämning är stadga, till exempel lokal ordningsstadga som förekom före 1 april 1994.

Källa

  1.  Regeringsformen 8 kap 2 §

Läs mer om:
förordning

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.


 
 

Sök på expowera:

Anpassad sökning
Upp
  © expowera