startsida < Att kunna < förhandlingsteknik
 
 
Förhandlingsteknik

 
  Att kunna
Att kunna
   
  Innehåll
expowera 

Förhandlingsteknik

Förhandlingsteknik är ett begrepp för metoden för att nå så goda resultat som möjligt i en förhandling, till exempel en affärsförhandling. En skicklig förhandlare har en väl utarbetad förhandlingsteknik. Psykologi är en viktig del i förhandlingstekniken, men det krävs också en väldefinierad och väl genomförd process - förhandlingsprocessen - det vill säga stegen förberedelser till avslut. Förberedelser är den första fasen. Processen kan sedan delas upp i tre steg och en uppföljning:
Steg 1: Öppning och identifiering av gapet mellan parterna,
Steg 2: Snäva in gapet, eftergifter,
Steg 3: Avslutning,

I begreppet förhandlingsteknik inkluderas inte bara det som händer kring förhandlingsbordet utan även händelser runt omkring, som exempelvis förberedelser, affärsmässiga avväganden och konsekvenser av någons agerande. Inom utbildning i förhandlingsteknik idag läggs en stor vikt vid att nå lösningar som gagnar samtliga parter - sk "win-win". Balanseffekter kan annars leda till att den part som anser sig nedförhandlad tar igen detta på något sätt som de förfogar över - t ex senare förhandling, sämre kvalitet el dyl.

Läs mer om:
försäljning

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.


 
 

Sök på expowera:

Anpassad sökning
Upp
  © expowera