startsida < Att kunna < förtroendemannalagen
 
 
Förtroendemannalagen

 
  Att kunna
Att kunna
   
  Innehåll
expowera 

Förtroendemannalagen

Förtroendemannalagen (FML), SFS 1974:358

Förtroendemannalagen är till för att skydda den person som av en arbetstagar-organisation har utsetts att som facklig förtroendeman företräda de anställda på viss arbetsplats i frågor som rör förhållandet till arbetsgivaren eller andra med facklig verksamhet sammanhängande frågor.

I lagen står att en arbetsgivare inte får hindra en facklig förtroendeman att fullgöra sitt uppdrag. Förtroendemannen har rätt till ledighet i rimlig omfattning för att kunna utföra sitt fackliga uppdrag. Han ska också få disponera lokal eller annat utrymme på arbetsplatsen som fordras för det fackliga uppdrag som utförs där.


 
 

Sök på expowera:

Anpassad sökning
Upp
  © expowera