startsida < Att kunna < gryningsräder
 
 
Gryningsräder

 
  Att kunna
Att kunna
   
  Innehåll
expowera 

Gryningsräder

Enligt konkurrenslagen är det förbjudet för företag att samarbeta på sätt som begränsar konkurrensen, till exempel att komma överens om priser eller dela upp marknader mellan sig.

Eftersom överträdelser mot dessa förbud är allvarliga har Konkurrensverket möjlighet att göra oanmälda undersökningar hos företag, så kallade gryningsräder, för att få fram bevismaterial. För att Konkurrensverket ska få genomföra en gryningsräd krävs ett beslut från Stockholms tingsrätt.

Vid en undersökning har Konkurrensverket rätt att få tillträde till lokaler, markområden, transportmedel och andra utrymmen. Konkurrensverket har dessutom rätt att granska och ta kopior av bokföring och andra affärshandlingar samt begära muntliga förklaringar på platsen.

Läs mer om:
konkurrens

Källa
Konkurrensverket, dec 2013


 
 

Sök på expowera:

Anpassad sökning
Upp
  © expowera