startsida < Att kunna < informationsdesign
 
 
Informationsdesign

 
  Att kunna
Att kunna
   
  Innehåll
expowera 

Informationsdesign

Informationsdesign är ett relativt nytt akademiskt ämne som fokuserar på att göra information så begriplig och lättillgänglig som möjligt. Kunskapsområdet är dock inte nytt och har länge nyttjats vid utformningen av skyltar, informationstavlor, kartor, symboler och användarmanualer. Efterfrågan på denna kunskap har de senaste årtiondena ökat exponentiellt, inte minst på grund av utvecklingen av digitala medier som exempelvis webbsidor där god informationsdesign är central för att uppnå en god användbarhet.

Inom informationsdesign finns utbildningsområden som

  • Textdesign - inriktning mot text och verbal gestaltning i tryck, på skärm och audiellt
  • Informativ illustration - inriktning mot illustration och bild, såväl 2D som 3D
  • Rumslig gestaltning - inriktning mot kommunikativ gestaltning av rumsliga inomhus- och utomhusmiljöer

Läs mer om:
marknadsföring
reklam

broschyr
trycksaker
typografi
typsnitt
cascading style sheet
grafisk design
illustratör

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.


 
 

Sök på expowera:

Anpassad sökning
Upp
  © expowera