startsida < Att kunna < fråga via Internet 
 
 
Fråga via Internet 

 
  Att kunna
Att kunna
   
  Innehåll
expowera 

Fråga via Internet 

De finns två metoder för att samla in marknadsdata. Den ena är att kommunicerar med de svarande, den andra är att observerar beteendet hos personer. 

När det gäller den sista metoden är det enbart beteendet som kan studeras, inte kunskaper, värderingar eller åsikter. 

Att fråga via Internet är ett enkelt men inte särskilt tillförlitligt sätt att inhämta information på. Om vi undantar den statistik som kan samlas in dolt finns det flera möjligheter till kommunikation. Att skicka ett frågeformulär via e-post är att likna vid en vanlig brevenkät. Genom att ställa enkla frågor på företagets hemsida, går det också att skaffa sig information. Var dock mycket observant på hur tillförlitliga svaren är. 

Fördelar med att fråga via Internet:
Mycket låg kostnad, kan nå många, ger enkel administration. 

Nackdelar  med att fråga via Internet:
Inte särskilt tillförlitliga svar. Svårt att veta vem som svarat på frågorna.

Då man vill fråga kan även följande metoder användas: 

Läs mer om:
marknadsundersökning


 
 

Sök på expowera:

Anpassad sökning
Upp
  © expowera