startsida < Att kunna < kollusionsfara
 
 
Kollusionsfara

 
  Att kunna
Att kunna
   
  Innehåll
expowera 

Kollusionsfara

Kollusionsfara innebär att under förundersökningsskedet i en rättegång det bedöms föreligga risk för att en misstänkt genom att undanröja bevis eller på annat sätt förstör sakens utredning.

Risken kan bestå i att den misstänkte kontaktar vittne eller målsägare och försöker förmå dem att ändra sina berättelser. Kollusionsfara kan även bestå i att den misstänkte gömmer eller förstör bevis.

Föreligger kollusionsfara kan den misstänkte under vissa förhållanden förklaras häktad av domstolen. Vid kollusionsfara medges i regel åklagaren rätt att meddela den misstänkte restriktioner.

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.


 
 

Sök på expowera:

Anpassad sökning
Upp
  © expowera