startsida < Att kunna < kombiterminal
 
 
Kombiterminal

 
  Att kunna
Att kunna
   
  Innehåll
expowera 

Kombiterminal

Kombiterminal är en terminal där modulariserade lastbärare byter transportsätt utan att själva godset berörs. Sådana transporter kallas intermodala.

Vanligen avses med kombiterminal en speciell järnvägsstation där omlastning av containers, växelflak, semitrailers eller hela lastbilar sker mellan järnvägsvagnar, fartyg och lastbilar.

År 2010 fanns större kombiterminaler i bl.a. Malmö, Älmhult, Helsingborg, Göteborg, Hallsberg, Stockholm. De karakteriseras av att flera godståg destineras till kombiterminalerna. Ofta med två spår med en bred omlastningsyta emellan, där dels lastbärarna kan mellanlagras och dels lastbilar kan köra in.

Ibland användes även kombiterminal för en järnvägsstation i anslutning till en containerhamn. Sådana fanns 2010 bl.a. i Trelleborg, Helsingborg, Varberg, Göteborg, Stockholm, Oxelösund, Umeå.

Det finns även mindre "intermodala omlastningsplatser" bestående av ett enkelt stickspår där en lastbilsförare kan lasta / lossa själv. 2008 fanns 40 sådana men de förväntas bli minst 100 för att med nya kunder öka marknadsandelen.

Läs mer om:
transportör
logistik

växelflak

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.


 
 

Sök på expowera:

Anpassad sökning
Upp
  © expowera