startsida < Att kunna < konkurrensskadeavgift
 
 
Konkurrensskadeavgift

 
  Att kunna
Att kunna
   
  Innehåll
expowera 

Konkurrensskadeavgift

På talan av Konkurrensverket kan Stockholms tingsrätt besluta att ett företag som har överträtt förbuden i konkurrensreglerna ska betala en slags böter, en så kallad konkurrensskadeavgift.

Konkurrensskadeavgiften får inte överstiga 10 procent av företagets årsom-sättning.

När Konkurrensverket fastställer konkurrensskadeavgiften tar de hänsyn till:

  • hur allvarlig överträdelsen är
     
  • hur länge den har pågått
     
  • försvårande eller förmildrande omständigheter av betydelse
     
  • om företaget kan få eftergift eller nedsättning av konkurrensskadeavgiften

Läs mer om:
konkurrens
karteller

Källa
Konkurrensverket, dec 2013


 
 

Sök på expowera:

Anpassad sökning
Upp
  © expowera