startsida < Att kunna < Krav
 
 
Krav

 
  Att kunna
Att kunna
   
  Innehåll
expowera 

Krav

Krav, officiellt KRAV ekonomisk förening, är ett svenskt organ som utvecklar regler för ekologisk odling och djurhållning, förädling och tjänster. Krav är en ekonomisk förening där stora aktörer på livsmedelsmarknaden är medlemmar såsom LRF, Arla, Coop, Ica, Lantmännen m.fl. Krav har till uppgift att få till stånd en ökad ekologisk odling, djurhållning, hållbart fiske och förädling genom att tillhandahålla regler, kontroll och märkning av ekologiska produkter. I samma syfte ska Krav bedriva en aktiv informationsverksamhet. Kravmärket på en produkt anger att den är framställd enligt Kravs kriterier.

Krav bildades för att skapa en märkning av ekologiska livsmedel.

Märket skall visa att produktionen sker enligt EU:s regelverk för ekologisk odling. Detta regelverk är dock inte miljöcertifierat.

Krav bildades 1985. Det började som den ideella föreningen Kontrollföreningen för Alternativ Odling med fyra medlemsorganisationer. Regelverket bestod då av en A4-text och gällde enbart växtodling. År 1987 blev första versionen av kraven för djurhållning klar. År 1993 anförtrodde Jordbruksverket Krav vissa kontrolluppgifter. Sedan dess har alltså Krav delvis myndighetsliknande befogenheter. Under 1994 blev Krav det första certifieringsorgan som ackrediterades av International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM). 1997 publicerades de första reglerna för vattenbruk. År 2004 publicerade de första reglerna för fiske. 2006 delades verksamheten upp i moderföreningen KRAV ekonomisk förening och dotterföretaget Aranea Certifiering AB, som fick ansvaret för certifieringsverksamheten och de myndighetsliknande uppgifterna. I slutet av 2009 såldes Aranea Certifiering till Kiwa. Under 2010 introducerades för första gången regler som specifikt riktades mot klimatpåverkan från produktionen. Hittills är det bara tomatodling i växthus och fiske som har någon regel som är klimatanpassad. 2010 har den ekonomiska föreningen 28 medlemsorganisationer. Regelverket rör 19 kategorier och är cirka 180 sidor långt.

Läs mer om:
miljömärkning
blue sign
blå flagg
bra miljöval
svanen
EU-blomman
företagande och miljö

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.


 
 

Sök på expowera:

Anpassad sökning
Upp
  © expowera