startsida < Att kunna < kredittid
 
 
Kredittid

 
  Att kunna
Att kunna
   
  Innehåll
expowera 

Kredittid

Kredittid är den tid en kredit löper. Det kan vara den tid inom vilken ett lån (penninglån) ska återbetalas, en faktura ska betalas eller ett avbetalningsköp ska vara slutbetalt.

Löptid är den avtalade tid som ett skuldebrev löper med givna villkor. Oftast menas den tid lån har fast ränta. Det löper från att det tas tills det förfaller. Begreppet förekommer för penninglån med ett avtalat förfallodatum, till exempel banklån och obligationer. Det förekommer däremot inte för räntefria skulder, som kundfordringar, eller lån med varierande ränta, som kreditkortsskulder.

Termen förekommer även i samband med derivat. Till exempel optioner förfaller till inlösen. Dess löptid är då mellan utgivning och inlösen.

Återstående löptid är den tid som är kvar på ett pågående lån eller derivat innan det förfaller.

Läs mer om:
kreditmarknad
kreditvärdighet
näringsidkarkredit
konsumentkredit
SMS-lån
seniorlån
effektiv ränta
privatekonomi

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.


 
 

Sök på expowera:

Anpassad sökning
Upp
  © expowera