startsida < Att kunna < marknadsstörningsavgift
 
 
Marknadsstörningsavgift

 
  Att kunna
Att kunna
   
  Innehåll
expowera 

Marknadsstörningsavgift

Marknadsstörningsavgift är en särskild avgift som näringsidkare kan åläggas att betala om näringsidkaren, eller någon som handlar på näringsidkarens vägnar, uppsåtligen eller av oaktsamhet har brutit mot vissa bestämmelser i Marknadsföringslagen (2008:486).[1]

Marknadsstörningsavgift kan dömas ut om marknadsföringen varit

 • Aggressiv enligt 7 §[2]

Marknadsföringen är att anse som aggressiv om den innefattar trakasserier, tvång, fysiskt våld, hot eller annat aggressivt påtryckningsmedel.

Aggressiv marknadsföring är att anse som otillbörlig om den i märkbar mån påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

Sådan aggressiv marknadsföring som anges i punkterna 24-31 i bilaga I till direktiv 2005/29/EG är alltid att anse som otillbörlig.[3]

 • Vilseledande enligt 9 §[4], 10 §[5] eller 12 - 17 §[6] Den är att anse som tillbörlig om den påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

Sådan vilseledande marknadsföring som anges i punkterna 1 - 23 i bilaga I till direktiv 2005/29/EG är alltid att anse som otillbörlig.

 • Utpekande av annan näringsidkare enligt 18 §[7]
 • Inte innehållit en giltig adress till vilken mottagaren kan sända en begäran om att marknadsföringen ska upphöra.[8]

Marknadsstörningsavgift kan också dömas ut om näringsidkare uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av bestämmelserna i

 • 14 § eller 14 a § tobakslagen (1993:581)[9]
 • 4 kap 10 § alkohollagen (1994:1738)[10]
 • 8 kap. 7 §, 8, 9 eller 14 § samt 15 kap. 4 § radio- och TV-lagen (2010:696)[11]
 • 11 § lagen (1995:1571) om insättningsgaranti[12] eller
 • 8 § lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet[13]

när det gäller ett erbjudande som inte är riktat bara till andra än konsumenter.

Marknadsföringsavgiften tillfaller staten.[14]

Noter

 1.  https://lagen.nu/2008:486#P47S1
 2.  https://lagen.nu/2008:486#P7
 3.  https://lagen.nu/2008:486#P7S4
 4.  https://lagen.nu/2008:486#P9
 5.  https://lagen.nu/2008:486#P10
 6.  https://lagen.nu/2008:486#P12
 7.  https://lagen.nu/2008:486#P18
 8.  https://lagen.nu/2008:486#P20
 9.  https://lagen.nu/1993:581#P14
 10.  https://lagen.nu/1994:1738#K4P10
 11.  https://lagen.nu/2010:696#K8P7
 12.  https://lagen.nu/1995:1571#P11
 13.  https://lagen.nu/2004:299#P8
 14.  https://lagen.nu/2008:486#P29S4

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.


 
 

Sök på expowera:

Anpassad sökning
Upp
  © expowera