startsida < Att kunna < medbestämmandelagen
 
 
Medbestämmandelagen

 
  Att kunna
Att kunna
   
  Innehåll
expowera 

Medbestämmandelagen

Medbestämmandelagen (MBL), SFS 1976:580
Syftet med Medbestämmandelagen är att de anställda (via sina fackliga före- trädare) ska få en insyn i viktiga förändringar som sker i företaget och få vara med och deltaga i viktiga beslut. MBL är en ramlag, vilket innebär att hur medbestämmandet rent konkret ska gå till får ske genom att ett medbe- stämmandeavtal skrivs mellan parterna (oftast ingående i kollektivavtalet). De viktigaste delarna i lagen är:

  • föreningsrätt för både arbetstagare och arbetsgivare
  • rätt till medbestämmandeförhandlingar
  • information och insyn
  • kollektivavtal
  • medbestämmanderätt genom kollektivavtal
  • bestämmanderätt om tvist om tolkning av avtal
  • facklig vetorätt
  • fredsplikt
  • varsel

 
 

Sök på expowera:

Anpassad sökning
Upp
  © expowera