startsida < Att kunna < myndighetsutövning
 
 
Myndighetsutövning

 
  Att kunna
Att kunna
   
  Innehåll
expowera 

Myndighetsutövning

Ett begrepp som finns belyst i rättspraxis. Till myndighetsutövning hör främst offentlig verksamhet genom vilken myndigheterna ensidigt bestämmer om skyldigheter eller ingrepp i enskildas frihet och egendom. Hit hör bland annat beslut som innebär ålägganden för den enskilde att göra eller inte göra något, liksom gynnande beslut eller tillstånd till annars förbjuden verksamhet.

Begreppet myndighetsutövning bör inte förväxlas med det vidare begreppet myndighetsverksamhet.

Läs mer om:
konkurrens

Källa
Konkurrensverket, dec 2013


 
 

Sök på expowera:

Anpassad sökning
Upp
  © expowera