startsida < Att kunna < obligationsrätt
 
 
Obligationsrätt

 
  Att kunna
Att kunna
   
  Innehåll
expowera 

Obligationsrätt

Obligationsrätt är en juridisk term som åsyftar det område inom civilrätten som avser rättsförhållandet mellan två eller flera avtalsparter.

Huvudregeln är att parterna har avtalsfrihet. Huvudregeln är dock i ett rättsamhälle förenad med avsevärda undantag. Som exempel kan nämnas lagstiftning till skydd för allmänt sett svaga avtalsparter såsom konsumenter i ett avtalsförhållande med näringsidkare. Detta har lagstiftaren i Sverige försökt lösa genom till exempel konsumentköplagen med ett antal tvingande bestämmelser.

En annan begränsning är inskränkningar i avtalsfriheten med underåriga.

Endast partiell avtalsfrihet råder också på arbetsrättens område.

Läs mer om:
sakrätt

förmögenhetsrätt

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.


 
 

Sök på expowera:

Anpassad sökning
Upp
  © expowera