startsida < Att kunna < Praktisk Projektstyrning
 
 
Praktisk Projektstyrning

 
  Att kunna
Att kunna
   
  Innehåll
expowera 

Praktisk Projektstyrning

Praktisk ProjektStyrning, PPS, är en projektstyrningsmodell användbar för alla typer av projekt. Modellen är ursprungligen skapad av dåvarande Enator som sedan övergått till Tieto[1] och är en av de mest använda i Sverige. I PPS delar upp projekten i tre nivåer; Affärsmodell, Styrmodell och Produktionsmodell.

Beslutsprocessen

PPS delar upp beslutsprocessen i åtta olika beslutspunkter (BP). Vid dessa beslutspunkter gör projektets styrgrupp en bedömning om projektets fortlevnad baserat på den affärsmässiga situationen i projektet och tar därefter beslut om att fortsätta, förändra eller lägga ner projektet.

Under förberedelsefasen:

BP1: Beslut om att starta projektet och initiera förberedelserna
BP2: Beslut om att fortsätta, avbryta eller göra om förberedelsearbete
BP3: Beslut om att det finns tillräckligt bra underlag för att göra ett åtagande för resterande del av projektet

Under genomförandet:

BP4: Beslut att starta genomförandet
BP5: Beslut om att fortsätta eller förändra projektåtagandet
BP6: Beslut om att godkänna leverans av projektets delresultat eller slutresultat

Under projektavvecklingen:

BP7: Beslut om att godkänna överlämning av ansvaret för projektets resultat till förvaltningen
BP8: Beslut om att avsluta projektet

Styrande dokument

PPS beskriver ett antal styrande dokument:

  • Projektdirektiv Ge underlag och förutsättningar för start av projektet samt ange styrande ramar för förberedelsearbetet.
  • Projektplan, Identifiera, definiera och avgränsa projektets åtagande.
  • Statusrapport, Beskriva aktuellt status och prognos för projektet.
  • Slutrapport, Redovisa projektets måluppfyllelse, olika deltagargruppers erfarenheter samt ge rekommendation till ett förbättrat arbetssättprojektets slutrapport beskrivande projektförlopp och erfarenheter.

Färdigheter för projektstyrning

PPS beskriver ett 70-tal olika färdigheter för program-, portfölj- och projektstyrning bland annat hur man förbereder och planerar ett projekt.

Noter

  1.  ”Verktyg som mjölkar ur det mesta”. Metro Teknik. 14-20 maj 2008.

Läs mer om:
projekt
projektledning
projektledare
projektstyrningsmodell
PROPS
portföljstyrning
projektering

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.


 
 

Sök på expowera:

Anpassad sökning
Upp
  © expowera