startsida < Att kunna < rättsområden
 
 
Rättsområden

 
  Att kunna
Att kunna
   
  Innehåll
expowera 

Rättsområden

Juridiken delas in i olika rättsområden, beroende på vad som regleras. Den offentliga rätten reglerar förhållandet mellan enskilda personer och det allmänna, medan förhållandet mellan privata rättssubjekt regleras genom civilrätten. Gränserna är inte knivskarpa utan vissa civilrättsliga områden kan ha offentligrättsliga inslag, exempelvis att fastigheter regleras genom offentliga förfaranden, liksom vissa offentligrättsliga områden kan ha civilrättsliga inslag, exempelvis att konkurrensrätten har betydelse för utformningen av civilrättsliga avtal.

Offentlig rätt

Offentlig rätt är den rätt som rör det allmänna å ena sidan och en enskild eller det allmänna å andra sidan, exempelvis

 • Folkrätt
 • Förvaltningsrätt
 • Havsrätt
 • Kommunalrätt
 • Konkurrensrätt
 • Miljörätt
 • Processrätt
 • Skatterätt
 • Socialförsäkringsrätt
 • Socialrätt
 • Straffrätt
 • Statsrätt

Civilrätt

Förenklat kan civilrätten sägas bestå av de rättsområden som rör förhållandet mellan privata rättssubjekt, oaktat att offentligrättsliga subjekt kan agera på det civilrättsliga planet (tex då kommunen ingår köpeavtal med privata rättssubjekt). Inom civilrätten skiljer man på rätten utifrån två olika perspektiv som kallas obligationsrätt och sakrätt. Civilrättens områden utgörs framför allt av:

 • Arbetsrätt
 • Associationsrätt
 • Avtalsrätt
 • Boenderätt
 • Ersättningsrätt
 • Familjerätt
 • Fastighetsrätt
 • Fordringsrätt
 • Immaterialrätt
 • Internationell privaträtt
 • Konsumenträtt
 • Köprätt
 • Sjörätt

Respektive rättsområde är i sin tur indelat i en rad olika undergrupperingar.

Läs mer om:
rättskälla
lagtolkning

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.


 
 

Sök på expowera:

Anpassad sökning
Upp
  © expowera