startsida < Att kunna < regelreformering
 
 
Regelreformering

 
  Att kunna
Att kunna
   
  Innehåll
expowera 

Regelreformering

Med regelreformering menas i allmänhet regeländringar som syftar till att öka förutsättningarna för nya företag att etablera sig eller att öka konkurrensen mellan företagen.

Ändringarna kan medföra att konsumenterna erbjuds ett mer varierat utbud av varor och tjänster till lägre priser än tidigare.

Regelreformering kallas ofta avreglering. Men uttrycket är dock missvisande eftersom det normalt inte är fråga om att ta bort alla regler på området. I vissa fall kan en regelreformering innebära att vissa regler tas bort medan andra nya tillkommer.

Källa
Konkurrensverket, dec 2013


 
 

Sök på expowera:

Anpassad sökning
Upp
  © expowera