startsida < Att kunna < resultatdiagram
 
 
Resultatdiagram

 
  Att kunna
Att kunna
   
  Innehåll
expowera 
Nollpunkten (på engelska break-even point) är då företagets intäkter och kostnader är lika stora. Vid nollpunkten går det att utläsa vilken försäljningsvolym företaget måste uppnå för att alla kostnader ska vara täckta. Är volymen högre kommer företaget att visa vinst, är den lägre visar företaget en förlust.
 

Resultatdiagram

Genom att använda ett resultatdiagram går det lätt att åskådliggöra noll- punkten.

Resultatdiagram
 

Resultatdiagram bra hjälp vid budgetering 

Genom att använda ett resultatdiagram är det enkelt att se företagets beräk- nade resultat vid olika budgetalternativ: 

Resultatdiagram vid budgetering
 

Läs mer om:
kalkylering
 


 
 

Sök på expowera:

Anpassad sökning
Upp
  © expowera