startsida < Att kunna < saldo
 
 
Saldo

 
  Att kunna
Att kunna
   
  Innehåll
expowera 

Saldo

Skillnaden mellan debet och kredit på ett konto kallas saldo. Saldot bör kon- trolleras med jämna mellanrum, t.ex. en gång i månaden, särskilt när det gäller tillgångs- och skuldkonton. Om vi tar 1920 Bank som exempel så stäms det av mot kontoutdrag etc.

I exemplet nedan har 1920 Bank (t.ex. checkräkningskontot) fått två inbetal- ningar under perioden. Utbetalningar från kontot har varit fyra stycken. Summerar vi debet- respektive kreditsidan får vi att kontot har ett debetsaldo på 1 200 kr.

Är debetsidan större än kreditsidan har kontot ett debetsaldo och om det är tvärtom har kontot ett kreditsaldo.

Saldo

Läs mer om:
bokföring
bokföringens grunder
begrepp
 


 
 

Sök på expowera:

Anpassad sökning
Upp
  © expowera