startsida < Att kunna < slogan
 
 
Slogan

 
  Att kunna
Att kunna
   
  Innehåll
expowera 

Slogan

Slogan är ett uttryck som avser att göra reklam för något, till exempel ett företag, en produkt, ett land, en stad, en region, en värdering, ett politiskt parti eller en politisk person. Slogans används således för att försöka sälja eller sälja in något, en idé, en värdering, en produkt eller ett företagsnamn. Längden på en slogan är vanligtvis 2-7 ord, även om längre i enstaka fall förekommer.

Ordet "slogan" kommer från skotsk-gaeliskans sluagh-ghairm (härskri) och avsåg ursprungligen de skotska högländarnas fältrop eller samlingsrop för en klans krigare.

Typer av slogans

Kommersiella slogans
Politiska slogans
Kommunslogans

Motton, valspråk och slagord har viss likhet med slogan och i många fall kan formuleringar bära flera benämningar.

Läs mer om:
marknadsföring

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.


 
 

Sök på expowera:

Anpassad sökning
Upp
  © expowera