startsida < Att kunna < stämning
 
 
Stämning

 
  Att kunna
Att kunna
   
  Innehåll
expowera 

Stämning

En stämning utfärdas enligt svensk rätt av allmän domstol efter att stämningsansökan inkommit från käranden i tvistemål eller åklagare i brottmål. Stämning ska delges svaranden, och därmed har rättsprocessen börjat.

 Stämningen innebär att svaranden/den misstänkte stäms att i svaromål eller huvudförhandling svara på hur han/hon ställer sig till kärandens/åklagarens yrkande (det vill säga käromålet eller åtalet). Om så ej sker kan tredskodom utdömas i tvistemål och i enklare brottmål kan utevarohandläggning ske.

Läs mer om:
åklagarmyndigheten
åklagare
åtal

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.


 
 

Sök på expowera:

Anpassad sökning
Upp
  © expowera