startsida < Att kunna < strukturkapital
 
 
Strukturkapital

 
  Att kunna
Att kunna
   
  Innehåll
expowera 

Strukturkapital

Strukturkapital är en term som ofta används inom managementområdet. Ett företags strukturkapital byggs upp genom dokumentering av processer, bransch- och marknadsinformation, samt att man delar med sig av kunskap och lär av varandra. Begreppet brukar delas upp i en intern och en extern del.

Det interna strukturkapitalet kan till exempel bestå av arbetsprocesser, kunskapsdelning, patent, uppfinningar, styrinstrument m.m.

Det externa strukturkapitalet kan tex bestå av varumärke, kund- och leverantörsrelationer, nät av samarbetspartners m.m.

Syftet för en organisation att bygga upp ett strukturkapital kan vara att skapa en långsiktig och lönsam tillväxt för det egna företaget samt att kunna leverera ett högre värde till sina kunder.

Läs mer om:
finansiellt instrument
management buyout
corporate finance

patent

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.


 
 

Sök på expowera:

Anpassad sökning
Upp
  © expowera