startsida < Att kunna < svarande
 
 
Svarande

 
  Att kunna
Att kunna
   
  Innehåll
expowera 

Svarande

Svarande är den part mot vilken civilrättslig talan väcks i domstol. Den part som väcker detta åtal kallas kärande.

Den skrivelse som en svarande skickar till rätten, efter att ha tagit del av käromålet, kallas svaromål.

Tilltalad – den part mot vilken talan väcks i straffrättsliga ärenden

Målsägande – den part som väcker talan i straffrättsliga ärenden

Läs mer om:
målsägande

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.


 
 

Sök på expowera:

Anpassad sökning
Upp
  © expowera