startsida < Att kunna < tjänsteproduktion
 
 
Tjänsteproduktion

 
  Att kunna
Att kunna
   
  Innehåll
expowera 

Tjänsteproduktion

Med tjänsteproduktion avses de sektorer i samhällsekonomin som producerar tjänster och därmed inte tillhör den primära sektorn, där jordbruksprodukter framställs, eller den sekundära sektorn, där industriproduktion sker utan den tertiära sektorn. Hit räknas både privat (kommersiell) och offentlig service liksom handel och transporter.

I moderna ekonomiskt utvecklade samhällen tenderar tjänsteproduktionen att bli en allt större del av den samlade ekonomin.

Till tjänsteproduktion räknas så gott som hela den offentliga sektorn i de flesta västländer, handel, transporter, privata tjänster som bilreparationer och hårfrisörsalonger samt finansiella tjänster inom till exempel banker.

Läs mer om:
industri
tillverkningsindustri
byggindustri
tjänstesamhälle
tjänsteföretag

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.


 
 

Sök på expowera:

Anpassad sökning
Upp
  © expowera