startsida < Att kunna < tolkningsföreträde
 
 
Tolkningsföreträde

 
  Att kunna
Att kunna
   
  Innehåll
expowera 

Tolkningsföreträde

Tolkningsföreträde innebär att en person/grupp/ideologisk riktning har förtur på tolkningen av ett avtal eller dylikt.

Tolkningsföreträde i en organisation är vanligen bestämt i stadgarna. Det kan till exempel ligga hos organisationens revisor. I civilrättsliga avtal kan tolkningen komma att avgöras av domstol.

Om kollektivavtal innehåller föreskrifter om medbestämmanderät för arbetstagarna i frågor som avser ingående och upphörande av anställningsavtal, ledningen och fördelningen av arbetet och verksamhetens bedrivande och tvist uppkommer om tillämpningen gäller enligt 33 § MBL arbetstagarpartens mening till dess tvisten har slutligt prövats.

Läs mer om:
civilrätt

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.


 
 

Sök på expowera:

Anpassad sökning
Upp
  © expowera