startsida < Att kunna < tredje man
 
 
Tredje man

 
  Att kunna
Att kunna
   
  Innehåll
expowera 

Tredje man

Tredje man är en juridisk term som åsyftar en person, fysisk eller juridisk, som berörs av ett rättsförhållande men som inte är part av detsamma.

Ett vanligt exempel är när allmänheten (tredje man) drabbas av en strejk på arbetsmarknaden, även om de inte är del av parterna som förhandlar om ett avtal.

I folkrättsliga och andra mellanstatliga sammanhang och vid internationell handel talar man på samma sätt om tredje land när man avser ett annat land än det där någon av avtalsparterna hör hemma.

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.


 
 

Sök på expowera:

Anpassad sökning
Upp
  © expowera