startsida < Att kunna < tvångsåtgärd
 
 
Tvångsåtgärd

 
  Att kunna
Att kunna
   
  Innehåll
expowera 

Tvångsåtgärd

Tvångsåtgärd är ett juridiskt begrepp som avser åtgärder som utförs av en myndighet mot en person mot dennes vilja. Hit kan till exempel räknas olika former av frihetsberövande (häktning samt viss psykiatrisk vård, missbruksvård, frihetsberövande av asylsökande i vissa fall samt vård av unga) och vissa medicinska eller polisiära undersökningar. Det finns ingen enskild lag som reglerar tvångsåtgärder, utan bestämmelser om dem finns i ett flertal olika lagar. Tvångsåtgärder motiveras ofta med rättstrygghet (t ex när man häktar en misstänkt för att förhindra vederbörande att förstöra bevis), säkerhet för allmänheten (t ex psykiatrisk tvångsvård i vissa fall eller tvångsåtgärder enligt smittskyddslagen) eller med hänvisning till säkerheten hos den individ som utsätts för tvångsåtgärden (t ex vid tvångsomhändertagande av minderåriga enligt Socialtjänstlagen eller lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, lagen om vård av missbrukare eller viss psykiatrisk tvångsvård). Viktiga lagar som bland annat innehåller bestämmelser om tvångsåtgärder är rättegångsbalken, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, lagen om vård av missbrukare, polislagen, utlänningslagen, lagen om rättspsykiatrisk vård, lagen om psykiatrisk tvångsvård och smittskyddslagen.

Läs mer om:
smittskyddslagen

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.


 
 

Sök på expowera:

Anpassad sökning
Upp
  © expowera