startsida < Att kunna < undersökning
 
 
Undersökning

 
  Att kunna
Att kunna
   
  Innehåll
expowera 

Undersökning

Undersökning kan vara

  • Undersökning, en process eller aktivitet som utförs i syfte att erhålla kunskap
  • Förundersökning, den undersökning som initieras när ett brott misstänks
  • Medicinsk undersökning, en processer i sjukvård som ingår i medicinsk diagnostik
  • Observation, synonymt med uppsikt och tillsyn
  • Utgrävning, en teknik inom arkeologi, paleontologi, rättsantropologi och geologi

Typer av undersökningar

Arbetskraftsundersökning
Blodundersökning
Faderskapsundersökning
Fallundersökning
Förundersökning
Gallupundersökning
Intervjuundersökning
Intrångsundersökning
Lungfunktionsundersökning
Marknadsundersökning
Medicinsk undersökning
Omnibusundersökning
Opinionsundersökning
Rättspsykiatrisk undersökning
Röntgenundersökning
Surveyundersökning
Utgrävningsundersökning
Vallokalsundersökning

Läs mer om:
marknadsundersökning
stickprov
enkät
surveyundersökning

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.


 
 

Sök på expowera:

Anpassad sökning
Upp
  © expowera