startsida < Att kunna < värdekedjan
 
 
Värdekedjan

 
  Att kunna
Att kunna
   
  Innehåll
expowera 

Värdekedjan

Värdekedjan är ett verktyg inom managementområdet som först beskrevs av Michael Porter i boken Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance från 1985. Värdekedjan blev snabbt ett viktigt verktyg och ansågs som ett kraftfullt hjälpmedel för strategisk planering. Syftet är att maximera vinsten och minimera kostnader.

Värdeskapande aktiviteter

Värdekedjan delar upp en organisations processer i olika, så kallade värdeskapande aktiviteter. Processerna delas upp i primära och stödjande aktiviteter. Kostnads- och värdedrivare identifieras i varje värdeaktivitet.

Primära aktiviteter

  • ingående logistik
  • produktion
  • utgående logistik
  • marknadsföring och försäljning
  • tjänster (service)

Stödjande aktiviteter

  • förvaltningen/ledarskap
  • administration
  • resurser
  • forskning och utveckling
  • inköp

Läs mer om:
företagande

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.


 
 

Sök på expowera:

Anpassad sökning
Upp
  © expowera