Här finns ett antal beräkningsmallar som kan vara användbara i olika sammanhang. 

Längst ner på sidan hittar du beräkningsmallar gjorda i Excel. Ladda hem dessa filer och kör dem lokalt på din dator.
 

Budgetering

 

Nyckeltal

 

Investering

 

Nollpunkten

 

Tabeller

Excel
Filerna nedan är gjorda i Excel och kan hämtas hem. 
(Acceptera makron för att få full funktion i dessa filer. Vi har lagt in makron som utför vissa beräkningar mm.)