Enskild firma -  tjänsteförsäljning, ej anställda

 
  Anm: Fyll enbart i fälten med 0, storlek på Periodiseringsfond samt  antal månader som bruttolönen ska fördelas på. Övrigt beräknas automatiskt. OBS! Skriv tal i en följd utan mellanslag t.ex. 10000   
 
  INTÄKTER    
  Försäljning tjänst A
 
  Försäljning tjänst B
 
  Övrig försäljning
 
  Summa intäkter      
 
       
  KOSTNADER    
  Personalkostnader    
  Resekostnader
 
  Bilersättning
 
  Arbetsmarknadsförsäkringar
 
  Pensionsförsäkringar
 
  Övriga personalkostnader
 
  Summa personalkostnader   
 
       
  Övriga kostnader      
  Hyra av lokal
 
  El
 
  Hyra av maskiner, utrustning mm
 
  Kontorsmaterial
 
  Förbrukningsmaterial
 
  Reparationer och underhåll
 
  Bokföring och revision
 
  Köpta tjänster
 
  Porto
 
  Telefon, fast och Internet
 
  Telefon, mobil
 
  Marknadsföring och reklam 
 
  Företagsförsäkringar
 
  Tidningar och tidskrifter
 
  Diverse kostnader
 
  Summa övriga kostnader       
 
       
       
  RESULTAT före avskrivningar       
 
  Avskrivningar på inventarier
 
  RESULTAT efter avskrivningar       
 
  Räntekostnader
 
  Ränteintäkter
 
  RESULTAT efter finansiella poster       
 
  Periodiseringsfond (Max 30 %)   
 
  RESULTAT före skatt och egenavgifter      
 
  Bruttolön per månad      (Anm. netto blir det ca 50% kvar)