Arbetskraftskostnad i % av omsättningen


Arbetskraftskostnad
Omsättning
Arbetskraftskostnad i % av omsättningen
Anm. Skriv siffrorna i en följd utan mellanslag.