Kassalikviditet


Omsättningstillgångar exklusive varulager
Kortfristiga skulder
Kassalikviditet i procent
Anm. Skriv siffrorna i en följd utan mellanslag.