Marginal


Försäljningsintäkt
Varukostnad
Marginal i kronor
Marginal i %
Anm. Skriv siffrorna i en följd utan mellanslag.